ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่นี่