ศวอ.นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์และพืชสมุนไพรแบบระบบเปิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวโหลดรายละเอียดที่นี่...