ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม...