ศวอ.นครราชสีมา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเลขที่ 257

ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สามารถดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม...