ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศแผนการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 เอกสารประกาศ