ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เลขที่ 257 ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ศูนย์ฯ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ดังไฟล์เอกสารประกาศผู้ชนะที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศผู้ชนะ