ตามที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ เลขที่ 423 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ศูนย์ฯ จึงขอประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาดังกล่าว ดังไฟล์เอกสารประกาศผู้ชนะที่แนบมาพร้อมนี้

 ประกาศผู้ชนะ