พิมพ์
หญ้ากินนีมอมบาซ่า (Mombasa guienea)


กินนีมอมบาซ่า เป็นหญ้าที่ปรับปรุงพันธุ์มาจากสายพันธุ์กินนี ซึ่งเป็ยสายพันธุ์จากอเมริกาใต้ เป็นหญ้าตระกูลเดียวกับกินนีสีม่วงที่เราคุ้นเคยมานาน แต่แตกต่างกับกินนีสีม่วงคือ บอมมซ่าจะมีใบใหญ่กว่า คุณภาพดีกว่า,มีน้ำหนักสดน้ำหนักแห้งมากกว่ากินนีสีม่วง โปรตีนสูงประมาณ 8-10 % ที่สำคัญยังไม่มีโรคใบไหม้ใบจุดที่พบในข้าวและกินนีสีม่วง จึงถือได้ว่าต้านทานโรคได้ดี สามารถปลูกบนพื้นที่ดอน ทนแล้งได้ดี เหมาะกับการตัด แต่ไม่ทนต่อการแทะเล็มที่หนัก ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 3.0-4.0 ตันต่อไร่ ดังนั้นเราสามารถปลูกกินนีมอมบาซ่าแทนกินนีสีม่วงได้เล
 

การปลูก
1) โดยหว่าน 2 กิโลกรัมต่อไร่
2) ปลูกต้นกล้าระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร และ ระหว่างแถว 50 เซนติเมตร หรือ
3) การปลูกเป็นแถวยาวก็ได้ ระยะห่างระหว่างแถว 50 เซนติเมตร สำหรับการเตรียมดิน,การใส่ปุ๋ย,การกำจัดวัชพืช เหมือนกับหญ้ากินมีสีม่วงทุกประการ