พิมพ์

 

การใช้พืชตระกูลถั่วเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าถั่วจะช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนด้วยการตรึงไนโตรเจนจากอากาศโดยแบคทีเรียในปมรากถั่ว นอกจากนั้นยังช่วยปรับปรุงคุณภาพพืชอาหารสัตว์ไม่ว่าจะเป็นโปรตีนหรือแร่ธาตุ