พิมพ์

ไนเตรทเป็นสารพิษที่มักพบในพืชอาหารสัตว์หลายชนิด เช่น หญ้าซอกั้ม ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ผักโขม เป็นต้น นอกจากนั้น การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมาก เพื่อเร่งเพิ่มผลผลิตพืชอาหารสัตว์ ทำให้เกิดการสะสมธาตุไนโตรเจน ในรูปของไนเตรทในต้นพืช เมื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องกินสารไนเตรทจุลินทรีย์ในกระเพาะรวม จะเปลี่ยนสารไนเตรทเป็นไนไตรท์ ซึ่งเป็นพิษโดยตรงต่อสัตว์