ถั่วลิสงเถา

 รูปที่1 ต้นถั่วพินตอย

โสภณ ชินเวโรจน์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

          ถั่วพินตอย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arachis pixntoi Krapov. & W.C. Greg. ชื่อสามัญว่า ถั่วลิสงเถา, ถั่วบราซิล (นิยมเรียกในกลุ่มที่ใช้ถั่วตกแต่งสถานที่), pinto peanut (Australia) เป็นพืชอาหารสัตว์เขตร้อน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศบราซิล ประโยชน์ใช้เป็นแปลงถั่วถาวรสำหรับปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็ม ใช้เป็นพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่โล่ง และบริเวณใต้ต้นไม้ หรือปลูกไว้ตกแต่งสถานที่ เจริญเติบโตช้า ทนน้ำท่วมได้บ้าง ทนแล้งได้ 4 เดือน และทนสภาพมีร่มเงาได้บ้าง

          ถั่วกลาบราต้า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arachis glabrata Benth. ชื่อสามัญ ถั่วลิสงเถา, ถั่วกลาบราต้า, ถั่วบราซิล, rhizoma peanut, rhizoma perennial peanut, perennial forage peanut เป็นพืชอาหารสัตว์เขตร้อน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศบราซิล อาเจนติน่า และปารากวัย ใช้ปลูกให้สัตว์แทะเล็ม หรือทำเป็นถั่วแห้ง ถั่วหมัก หรือปลูกเป็นพืชคลุมดินในสวนผลไม้ หรือปลูกตามแนวขอบถนนเพื่ออนุรักษ์ดิน หรือใช้ปลูกเพื่อตกแต่งสถานที่

รูปที่1 ปลูกถั่วกลาบราต้าตกแต่งหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท

 

 

Florigraze Rhizoma Peanut

จัดพิมพ์โดย สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ มกราคม 2558

 

โสภณ ชินเวโรจน์

ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท กรมปศุสัตว์

          ถั่ว ลิสงเถาเป็นพืชอาหารสัตว์ตระกูลถั่วที่ให้โปรตีนสูง มีลักษณะต้นเตี้ย และออกดอกสวยงาม เหมาะสำหรับนำไปปลูกให้สัตว์แทะเล็ม หรือปลูกไว้เป็นไม้ประดับตามสถานที่ต่างๆ (รูปที่ 1) นอกจากนี้ถั่วลิสงเถาอบแห้งยังเป็นอาหารที่ดีสำหรับกระต่ายอีกด้วย ประเทศไทยเรานำถั่วลิสงเถาเข้ามาปลูกขยายพันธุ์นานกว่า 30 ปีแล้วมักจะเรียกกันว่า “ถั่วบราซิล” แต่ก็ไม่ค่อยแพร่หลายสาเหตุเพราะถั่วลิสงเถาติดเมล็ดน้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาทจึงนำเอาวิธีการเพาะต้นกล้าถั่วลิสงเถามาใช้ เพื่อบริการประชาชนให้สามารถปลูกขยายพันธุ์ถั่วลิสงเถากันมากขึ้น


รูปที่ 1 แปลงถั่วลิสงเถากลาบราต้าออกดอกสวยงามด้านหน้าที่ทำการศูนย์ฯชัยนาท