พิมพ์

เนื่องจากเป็นหญ้าที่ให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้ารูซี่ที่เป็นพันธุ์ที่ใช้ส่งเสริมในปัจจุบันเกือบ 1-2 เท่า และยังมีคุณค่าทางอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับโปรตีนสูงกว่าหญ้ารูซี่อย่างเด่นชัดประกอบกับการเจริญเติบโตทางลำต้นค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหญ้าชนิดอื่น ดังนั้นเกษตรกรบางรายที่เก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์แคระ มาเลี้ยงสัตว์ช้าเกินไปก็ยังใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับหญ้ารูซี่และหญ้าอื่น ๆ ที่อายุเท่ากัน ปัญหาสำคัญที่หญ้าชนิดนี้ไม่แพร่หลายเท่าที่ควรส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการขยายพันธุ์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ท่อนพันธุ์เพียงอย่างเดียว จึงไม่สะดวกเมื่อต้องการปลูกในพื้นที่ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามจากการส่งพันธุ์หญ้าเนเปียร์แคระไปให้เกษตรกรที่สนใจปลูกและขอมา มีเกษตรกรรายหนึ่งได้รายงานมาคือ คุณเกรียงไกร มณีปกรณ์ จากจังหวัดนครพนมได้รายงานถึงความสำเร็จในการใช้เมล็ดพันธุ์หญ้าเนเปียร์แคระ เพื่อการขยายพันธุ์ ซึ่งผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณเกษตรกรท่านนี้ด้วยเป็นอย่างยิ่งที่ได้รายงานให้ผู้เขียนได้รับทราบ จากการศึกษาที่ภาควิชาพืชไร่นา พบว่าหญ้าเนเปียร์แคระสามารถผลิตเมล็ดได้ดีพอสมควร แต่เมล็ดมีอายุค่อนข้างสั้น ดังนั้นถ้าจะขยายพันธุ์หญ้าเนเปียร์แคระด้วยเมล็ดจะต้องเก็บเมล็ดที่แก่สุกแล้ว นำไปเพาะในกระบะทันทีหลังจากเมล็ดงอกดีแล้ว จึงนำต้นกล้าย้ายปลูกลงในแปลงภายหลัง การเก็บเมล็ดไว้นานเมล็ดหญ้าเนเปียร์แคระจะตาย อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของคุณเกรียงไกร ทำให้ผู้เขียนมีความสนใจในการศึกษารายละเอียดในด้านเมล็ดพันธุ์ของหญ้าชนิดนี้ ซึ่งคงจะใช้เวลาไม่นานนักคงได้รายละเอียดมาเล่าให้ฟังบ้าง หญ้าเนเปียร์แคระที่ติดเมล็ดเป็นสายพันธุ์ที่ออกดอกช้า คือออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม และมีลักษณะต้นเตี้ย พุ่มใบชี้ตรงและด้านบนใบมีขนเพียงเล็กน้อย ท่านผู้อ่านที่มีประสบการณ์ด้านนี้กรุณาเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับ