พิมพ์

  

กระถิน

Leucaena leucocephala

กระถิน Leucaena   (ลูคีนา) เป็นชื่อสามัญตามที่คนอังกฤษเรียก และก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ ว่าLeucaena leucocephala   (ลูคีนา ลูโคเซพฟาลา)  ส่วนชื่อพื้นเมืองประเทศไทยเราเรียกแตกต่างกันไป เช่น  คนภาคกลางทั่วๆไปเรียก กระถิน กระถินไทย กระถินบ้าน   กระถินดอกขาว กะเส็ดโคก กะเส็ดบก  คนภาคใต้ เรียก   สะตอเบา สะตอเทศ สะตอตั๊กแตน คนภาคเหนือเรียก ผักก้านถิน   ผักหนองบก ส่วนคนอิสานเรียกตามคนภาคกลางกับภาคเหนือว่าผักกะเส็ดกับผักก้านถิน แรกเริ่มนั้นกระถินเป็นพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของพวกอเมริกาเหนือ เม็กซิโก อเมริกากลางลงมาถึงอเมริกาใต้ ต่อมาพวกสเปนนักล่าอาณานิคมนำมาสู่เกาะฟิลิปปินส์ และสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประมาณปี ค.ศ.1600 เทียบได้กับ พ.ศ.2143 คือสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาณาจักรอยุธยาราว ๆ 400 กว่าปีมาแล้ว

ลักษณะทั่วไป

            เป็นพืชตระกูลถั่วยืนต้น ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ให้ผลผลิตน้ำหนักสด 10 - 20 ตัน/ไร่/ปี หรือ ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 4 - 6 ตัน/ไร่/ปี หรือ น้ำหนักแห้ง 1-1.5ตัน/ไร่/ครั้ง ใบกระถินป่นมีโปรตีน 23 - 25 เปอร์เซ็นต์ นำมาผสมอาหารไก่ และสุกรได้ถึง 10 % กระถินรวมกิ่ง ก้าน ใบ มีโปรตีน 16-18 เปอร์เซ็นต์แห้งหรือกระถินหมัก นำมาผสมอาหารให้โคเนื้อ-โคนม ได้ถึง 20 % ส่วนแพะสามารถกินกระถินสดได้เต็มที่

พื้นที่ปลูก

                ควรเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วมขัง ดินเป็นกรดจัดควรเตรียมดินก่อนปลูก ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำควรใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับปุ๋ยคอก 1-2 ตัน ต่อไร่

 การดูแลรักษา

             ระยะแรกของการปลูกการเจริญเติบโตของต้นอ่อนกระถินค่อนข้างงช้า จึงต้องมีการควบคุมวัชพืชจนกว่ากระถินจะมีความสูง 60-90 เชนติเมตร

การใช้ประโยชน์

             ควรตัดเมื่อต้นกระถินสูงเกินระดับ 1 เมตร จากพื้นดิน โดยตัดให้ เหลือต้นตอไว้สูง 25-30 เชนติเมตร ตัดได้ทุกๆ 2-3 เดือน

 การปลูก

            ควรนำเมล็ดกระถินแช่น้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที จะทำให้การงอกดีขึ้น นอกจากการปลูกด้วยวิธีดังกล่าวข้างต้นแล้วยังสามารถใช้วิธีเพาะต้นกล้าในถุงพลาสติกแล้วย้ายกล้าปลูกก็ได้ การปลูกโดยหยอดเมล็ดเป็นแถว ระยะระหว่างแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 20-25 เซนติเมตร หลุมละ2-3 เมล็ดควรกลบดินไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร จำนวนเมล็ดพันธุ์ประมาณ 2 กิโลกรัม/ไร่

 

 

 

 โปสเตอร์กระถิน