พิมพ์

บริษัท ช็อคโกแลทเค้ก จำกัด

จำหน่าย TMR/TMF/Silage จากข้าวโพด

ที่อยู่: 88 หมู่ 8 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.089-4728705

ผลิตภัณฑ์ :

(1) ข้าวโพดหมัก สำหรับโคนม ME 9.8 MJ/kg, DM 35%, CP 6%, NDF 49%, ADF24%, TDN 70% ราคา 2.3 บาท/กก

(2) TMR ข้าวโพด สูตรผสมอัลฟัลฟ่า สำหรับโคนม 15 กก/วัน ME 4.5 MJ/kg, DM 45%, CP 14%, NDF 38% ราคา 4.1 บาท/กก

หมายเหตุ ME (Metabolizable energy) เป็นค่าพลังงานที่โคใช้ได้จริง โดย ME มีค่าประมาณ 82% ของค่า DE (Digestible energy) และ DE มีค่าประมาณ 45-85% ของค่า GE (Gross energy)