พิมพ์

302/9 ม.5 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 087-7713551

สูตร TMR 16% พลังงาน (GE) 4,000 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.70 บาท

สูตร TMR 14% พลังงาน (GE) 3,800 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 12% พลังงาน (GE) 3,500 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.00 บาท

สูตร TMR 14% พลังงาน (GE) 4,000 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท  (เหมาะสำหลับโคขุนที่ต้องการไขมันแทรก)

สนใจติดต่อ คุณ สุรชาติ  โทร 087-7713551