พิมพ์
  

สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณปัทมาโทร 0806875590 หรือ 0810440676

สูตร TMR 16% ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 13% ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท