จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณสุกฤษ ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทร 0811178397 

สูตรที่ 1 อาหารสำหรับโคนมมาก ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ประกอบด้วยข้าวโพดหมัก DM 45.6% CP 13.8% Ash 8.1% EE 2.2% NDF 38.6% ADF 25.7%

สูตรที่ 2 สำหรับโคนมน้อย และโคดราย ราคากิโลกรัมละ 4 บาท DM 41.7% CP 11.9% Ash 7.6% EE 2.3% NDF 38.6 ADF 25.3%

- สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก

จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณปัทมาโทร 0806875590 หรือ 0810440676

สูตร TMR 16% ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 13% ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท