บริษัท ช็อคโกแลทเค้ก จำกัด

จำหน่าย TMR/TMF/Silage จากข้าวโพด

ที่อยู่: 88 หมู่ 8 ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร.089-4728705

ผลิตภัณฑ์ :

(1) ข้าวโพดหมัก สำหรับโคนม ME 9.8 MJ/kg, DM 35%, CP 6%, NDF 49%, ADF24%, TDN 70% ราคา 2.3 บาท/กก

(2) TMR ข้าวโพด สูตรผสมอัลฟัลฟ่า สำหรับโคนม 15 กก/วัน ME 4.5 MJ/kg, DM 45%, CP 14%, NDF 38% ราคา 4.1 บาท/กก

หมายเหตุ ME (Metabolizable energy) เป็นค่าพลังงานที่โคใช้ได้จริง โดย ME มีค่าประมาณ 82% ของค่า DE (Digestible energy) และ DE มีค่าประมาณ 45-85% ของค่า GE (Gross energy)

นายประทวน แจ่มใส โทร. 0507480478 บ้านหนองขาม 120 ม.10 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานกลุ่ม ผู้ผลิตต้นข้าวโพดหมักจำหน่าย มีสมาชิก 18 ราย พื้นที่ปลูกข้าวโพด 200 ไร่ (แบบหมุนเวียนตลอดปี)

จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณสุกฤษ ตำบลหัวนาคำ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โทร 0811178397 

สูตรที่ 1 อาหารสำหรับโคนมมาก ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ประกอบด้วยข้าวโพดหมัก DM 45.6% CP 13.8% Ash 8.1% EE 2.2% NDF 38.6% ADF 25.7%

สูตรที่ 2 สำหรับโคนมน้อย และโคดราย ราคากิโลกรัมละ 4 บาท DM 41.7% CP 11.9% Ash 7.6% EE 2.3% NDF 38.6 ADF 25.3%

- สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก

จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณปัทมาโทร 0806875590 หรือ 0810440676

สูตร TMR 16% ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 13% ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท

 

 

 

302/9 ม.5 ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร 087-7713551

สูตร TMR 16% พลังงาน (GE) 4,000 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.70 บาท

สูตร TMR 14% พลังงาน (GE) 3,800 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 12% พลังงาน (GE) 3,500 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.00 บาท

สูตร TMR 14% พลังงาน (GE) 4,000 cal/g ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท  (เหมาะสำหลับโคขุนที่ต้องการไขมันแทรก)

สนใจติดต่อ คุณ สุรชาติ  โทร 087-7713551

Hirschi Fritz Director Manager ของ Best Silage CH Quality Co.,Ltd. จำหน่ายข้าวโพดหมัก (Corn Silage) คุณภาพดีห่อด้วยพลาสติก ขนาดก้อนละ 500 กิโลกรัม

ตั้งอยู่ที่ 122 หมู่ 7 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120 ติดต่อ 081044676 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ราคาหน้าโรงงานฯ

ข้าวโพดหวานหมัก (ต้น-ฝัก) จำหน่ายกิโลกรัมละ 2.50 บาท

ข้าวโพดแป้งหมัก (ต้น-ฝัก) จำหน่ายกิโลกรัมละ 3.50 บาท

ต้นข้าวโพดไม่มีฝักหมัก จำหน่ายกิโลกรัมละ 1.90 บาท

 

คุณภาพข้าวโพดหมัก pH 3.8 DM 44.7% Crude Protein 7.4% NDF 56.9% ADF 36.7%

  

สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จำหน่ายอาหารผสมเสร็จ TMR สำหรับโคนม สนใจติดต่อคุณปัทมาโทร 0806875590 หรือ 0810440676

สูตร TMR 16% ราคากิโลกรัมละ 4.50 บาท

สูตร TMR 13% ราคากิโลกรัมละ 3.50 บาท