พิมพ์

กากเมล็ดทานตะวัน

การใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในกากเมล็ดทานตะวันในสุกรรุ่น-ขุน

 

ทานตะวันใช้เป็นอาหารไก่-สุกร...ได้ดีจริงหรือ?

 

คุณสมบัติกากเมล็ดทานตะวัน

 

ผลของการใช้กากเมล็ดทานตะวันทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสุกรรุ่น-ขุน