พิมพ์

กากถั่วเหลือง (soybean meal)

เมล็ดถั่วเหลือง (soybean seed or full fat soybean)

กากนมถั่วเหลือง (soy-milk residue)