อนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรฯ ปีงบประมาณ 2564 

- เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี คกท. 2552-1

- เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน คกท. 2552-4

- เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ คกท. 2552-5

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2554-2 (ยกเลิก)

- เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อมเครื่องยนต์ คกท. 2554-3

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2554-5 (ยกเลิก)

- ชุดเครื่องมือผลิตอาหารเสริมอัดก้อน UMMB คกท. 2554-14 (ยกเลิก)

- เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบแนวนอน  คกท. 2554-16

- เครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช๊อป  คกท. 2554-17

- จอบหมุน  คกท. 2555-1

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ คกท. 2556-1

- ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ คกท. 2556-9 

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 36 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง คกท. 2556-11 (ยกเลิก)

- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี คกท. 2556-12

- ชุดอุปกรณ์ระบบผลิตอาหารหมักสำเร็จรูป คกท. 2556-17

- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ คกท. 2556-19

- ชุดสปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ (หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า 35 เมตร) คกท. 2557-1

- กระสอบพลาสติกสาน ขนาด 30*50 นิ้ว คกท. 2557-11

- กระสอบสานพลาสติก ขนาด 26*42 นิ้ว คกท. 2557-12

- กระสอบสานพลาสติก ขนาด 20*37 นิ้ว คกท. 2557-13 

- เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบ Double Chop ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-14

- เครื่องผสมอาหารแนวนอนขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัม ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-15 (ยกเลิก)

- พ่วงท้ายขนพืชผลทางการเกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2557-16

- ชุดเครื่องจักรผลิตพืชอาหารสัตว์ สำหรับการผลิตอาหารสัตว์  คกท. 2557-22

เครื่องสับหญ้า คกท. 2557-24

- ใบมีดดันดินหน้า คกท. 2558-1

- ผานพรวนชนิด 6 จาน คกท. 2558-2

- คราดสปริง คกท. 2558-3

- เครื่องผสมอาหารโคแบบสัดส่วนผสมสำเร็จ (Total Mix Ratio, TMR) ชนิดแกนตั้ง คกท. 2558-31 (ยกเลิก)

- ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุอาหารสัตว์ขนาด 25*35 นิ้ว คกท. 2558-32

- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติกขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมอุปกรณ์ คกท. 2558-34

- เครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียวพร้อมปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง คกท. 2558-35

- ชุดบุ๋งกี๋ตักปุ๋ยและงาคีบฟ่อนหญ้าแห้ง คกท. 2558-38

- เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง คกท. 2558-39

- ชุดเครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ สำหรับผลิตอาหารผสมทีเอ็มอาร์ คกท. 2558-43 (ยกเลิก)

- เครื่องตัดและสับพืชอาหารสัตว์ (Double chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ คกท. 2558-45 

- สายพานลำเลียง คกท. 2558-47

- เครื่องเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ คกท. 2558-48

- เครื่องหั่นจ่ายหญ้า คกท. 2558-49

- เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ แบบ Double chop ชนิดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ คกท. 2558-50

- เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์ (Double chop) ชนิดพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ (แบบที่ 2) คกท. 2558-51

- เครื่องตัดแต่งตอ คกท. 2558-52

- เครื่องเกลี่ยหญ้าแบบสะบัดผึ่ง คกท. 2559-2

- เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.3 เมตร  คกท. 2559-3

- เครื่องสับหญ้า คกท. 2559-11

- รถยกโฟล์คลิฟท์ (Fork lift) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน คกท. 2559-12

- รถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แรงม้า  คกท. 2559-13

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 135 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า คกท. 2559-14 (ยกเลิก)

- จอบหมุนติดพ่วงรถแทรกเตอร์  คกท. 2559-19

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า คกท. 2559-20 (ยกเลิก)

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า คกท. 2559-25 

- เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้นพิกัด 30 กิโลกรัม คกท. 2560-1

- เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้นพิกัด 300 กิโลกรัม คกท. 2560-2 

- ชุดติดตั้งแก๊ส 50 ลบ.ม. 2560-6

- จอบหมุนแนวตั้ง 2560-7

- เครื่องปรับระดับหน้าดิน 2560-8

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ แกนตั้ง 13 ลบ.ม. 2560-9

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ แกนตั้ง 1 เกลียว 10 ลบ.ม. 2560-12 (ยกเลิก)

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ 9 ลบ.ม. 2560-16

- เครื่องสับย่อยพืชเอนกประสงค์ 2560-17

- เครื่องหั่นหญ้าพร้อมมอเตอร์ 2560-19

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ 5 คิว 2560-20

- เครื่องตัดหญ้าแบบดับเบิ้ลช็อปพร้อมเทรลเลอร์ 2560-21

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 8 ลบ.ม. 2560-23

- เครื่องอัดหญ้าแห้งขนาด 150 เซนติเมตร 2560-24

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 47 แรงม้า 2560-28

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 75 แรงม้า 2560-29 (ยกเลิก)

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า 2560-30 (ยกเลิก)

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   130 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันดินหน้า 2560-31 (ยกเลิก)

- เครื่องอัดฟ่อนหญ้าแห้งพร้อมเครื่องยนต์ 2560-35

- เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 1 หัวบรรจุ 2560-36

- เครื่องบรรจุอาหารสัตว์ระบบสุญญากาศ แบบ 2 หัวบรรจุ 2560-37

- เครื่องตัด สับพืชอาหารสัตว์ หน้ากว้าง 125 ซม. ชนิดติดท้ายแทรคเตอร์ 2560-39

- เครื่องสับหญ้า 2560-44

- ชุดติดตั้งระบบแก๊สชีวภาพแบบถุงพลาสติก ขนาด 10 บล.ม. พร้อมอุกรณ์ คกท. 2561-8

- เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวพร้อมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 4 นิ้ว คกท. 2561-9

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 95 แรงม้า คกท. 2561-18

- รถตักล้อยาง คกท. 2561-56

- เครื่องผสมอาหารแนวนอน ขนาด 1,000 กิโลกรัม คกท. 2561-57

- เครื่องบดวัตถุดิบแบบตั้งโต๊ะ ขนาด 300 กิโลกรัม คกท. 2561-58

- เครื่องหยอดเมล็ดและปุ๋ยติดท้ายรถแทรกเตอร์ คกท. 2561-59

- ชุดสปริงเกอร์ม้วนสายกลับอัตโนมัติ คกท. 2561-61

- เครื่องสูบฉีดมูลสัตว์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร คกท. 2562-4

- เครื่องหั่นหญ้าพร้อมอุปกรณ์ คกท. 2562-5

- ใบมีดดันหน้าดิน คกท. 2562-10

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า คกท. 2562-12

- เครื่องชั่งน้ำหนัดแบบดิจิตอล คกท. 2562-18

- รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า คกท. 2563-1

- เทลเลอร์ต่อพ่วงรถฟาร์มแทรกเตอร์และรถยนต์ คกท. 2563-2

- รถบรรทุก 6 ล้อ 6 ตัน ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า แบบยกดั๊ม คกท. 2563-3

- เครื่องพรวนดินขนาดเล็ก ชนิดติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า คกท. 2563-4

- เครื่องปรับระดับหน้าดิน ขนาด 2.4 เมตร พร้อมเลเซอร์ คกท. 2563-5

- เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์ ขนาดหน้ากว้าง 1.90 เมตร คกท. 2563-7

- เครื่องหว่านปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ขนาด 500 ลิตร คกท. 2563-8

- เครื่องยนต์ดีเซลแบบสูบเดียว พร้อมปั๊มสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 4 นิ้ว บนเทรลเลอร์แบบลากจูง คกท. 2563-9

- เครื่องแบ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ คกท. 2563-10

- เครื่องเย็บกระสอบเมล็ดพันธุ์ คกท. 2563-11

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 22 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ คกท. 2563-13

- เครื่องผสมอาหารทีเอ็มอาร์ ขนาด 28 ลบ.ม. ชนิดตั้งพื้นพร้อมอุปกรณ์ คกท. 2563-14

- เครื่องบดซาก คกท. 2563-15

-  เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบตั้งพื้น พิกัด 60 กิโลกรัม คกท. 2563-16