รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตรปี 63 

- คกท.2563/28  เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกองแบบที่ 2 (2โรเตอร์) 1.35 เมตร

-คกท.2563/29   เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิ้ลช็อป (Double chop) ขนาดหน้ากว้าง 1.25 เมตร

-คกท.2563/30   เครื่องอัดหญ้าแห้งขนาดหน้ากว้าง 1.5 เมตร