ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่งในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่ 27 กันยายน 2562 ผอ.ปริญญา จเรรัชต์ ได้มอบหมายให้หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ออกสำรวจเก็บข้อมูลฟาร์มโคนมในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ จากการสำรวจพบว่ายังมีฟาร์มโคนมอยู่จำนวน 3 ฟาร์ม แต่ได้ส่งนมให้กับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของ สหกรณ์โคนมหนองรีมิลล์ จำกัด และเบื้องต้นได้เก็บข้อมูลรายละเอียดฟาร์มจำนวน 1 ฟาร์ม คือ กุลพัฒน์ฟาร์ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 

วันที่​ 25​ ก.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ภาคีเครือข่าย​ ชมรมฯ/สถานศึกษา​ /ตลอดทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ​จังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ​ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรฯ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯจำนวน​ 350 คน​ ณ​ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่​ 23​ ก.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมกิจกรรม​ kick​ off​ งานจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร​ ผู้ประสบภัย​ ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด​ ณ​ หอประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมทำพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน/มอบพันธุ์พืช-พันธุ์ปลาแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯอำเภอหล่มสัก, อำเภอเมือง​ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

 

วันที่​ 23​ ก.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมกิจกรรม​ kick​ off​ งานจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร​ ผู้ประสบภัย​ ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด​ ณ​ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรอำเภอลับแล​ โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมทำพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อส่งมอบแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯตำบล​น้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด​ จังหวัดอุตรดิตถ์​  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจำนวน​ 62​ ราย​ /หญ้าอาหารสัตว์ฯจำนวน 5,000​ ก.ก.

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายปริญญา จเรรัตช์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ หน่วย FMMU ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ ปศุสัตว์เขต 6 ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่ผสมเทียม และหน่วย HHU หล่มสัก ในกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีโคนม (Dairy Field Day) โดยได้ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยหน่วย FMMU ศวอ.เพชรบูรณ์ ได้เข้าฟาร์มให้บริการคำนวณสูตรอาหารและจัดสัดส่วนอาหารใหม่ แนะนำการจัดการการให้อาหารสำหรับโครีดนม ให้กับสมาชิกของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมหล่มสัก จำกัด โดยคัดเลือกฟาร์มที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนมไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมาหลายเดือนแล้วจำนวน 3 ฟาร์ม คือ 1.กุณฑิลาฟาร์ม 2.บุญสิริฟาร์ม 3.ล่าสมบัติฟาร์มศว