6 ส.ค.61 นายสนสาร มหาวัน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติงาน และนายสงกรานต์ ประสมบูรณ์ นักวิชาการสัตวบาล เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมการเลี้ยงสัตว์ปีก ในงานวันเรียนรู้งานปศุสัตว์ (Livestock learning day) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ.โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์

สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014386248152&lst=100014386248152%3A100014386248152%3A1533624174

1 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณูโลก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้ร่วมงานในครั้งนี้โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ให้คำแนะนำการจัดการอาหารสัตว์ และได้นำท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปลูกเพื่อเลี้ยงสัตว์และขยายท่อนพันธุ์ต่อไป

สามารถดูรายละเอียดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014386248152&lst=100014386248152%3A100014386248152%3A1533624174

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 คณะทำงานของบริษัท คาคิอูจิ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องอัดเม็ดชนิดแม่พิมพ์คู่ ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการทำงานของเครื่องอัดเม็ดที่ได้มอบให้กับทาง ศวอ. เพชรบูรณ์ ซึ่งได้ทำโครงการร่วมกันภายใต้ “โครงการทดสอบร่วมกับภาคเอกชนเพื่อการเผยแพร่เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น ในการผลิตและการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่จากอาหารสัตว์และปุ๋ยอัดเม็ดในปะเทศไทยโดยความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และองค์การพัฒนาระหว่างประเทศญี่ปุ่น(JICA)โดย ศวอ.เพชรบูรณ์ ได้ทดสอบการอัดเม็ดในใบมันสำปะหลังและอาหาร TMR สำหรับใช้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง”

 

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ โดยมีนายปริญญา จเรรัชต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมได้นำพาชมกิจกรรม 
1. ฟาร์มโคเนื้อสาธิต ณ ฟาร์มเลยฝันพัฒน์วนาฟาร์ม 66 ม.12 บ้านผาแดง ต.นายม อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยคุณสมพงษ์ ศรีมาลัย เจ้าของฟาร์มโคขุนที่ใช้อาหาร TMR สูตรที่ใช้ใบกระถินกับใบมันสำปะหลัง 
2. โรงงานผสมอาหาร TMR บีเอ็มฟีด ทีเอ็มอาร์ ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์