วันที่​ 23​ ก.พ.2562
นายอิทธิพล​ เผ่าไพศาล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์​ กรมปศุสัตว์​ได้เดินทางมาตววจเยี่ยมติดตามงานตามภารกิจ/แนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ และยังได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานในโครงการแปลงใหญ่โคเนื้อลานบ่า​และกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์​ /ข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมัก​ ของเกษตรกรตำบลลานบ่า​ อำเภอหล่มสัก​ จังหวัดเพชรบูรณ์​ 

วันที่​ 21 กุมภาพันธ์ 2562​
ทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์/ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง​ /ในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2562" กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์/ เป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้เรื่องข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมักเพื่อเลี้ยงสัตว์" ซึ่งเป็นกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ตลาดนำการผลิต" และเตรียมความพร้อมแก่เกษตรกรในโครงการฯ​จำนวน​ 60 ราย​ ณ​ ศาลาวัดแสนสุข​ ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์​...

วันที่​ 13 กุมภาพันธ์​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่​ "บำบัดทุกข์​ บำรุงสุข​ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณณ์ นายสืบศักดิ์​ เอี่ยมวิจารย์เป็นประธานในพิธี​ฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการถ่ายทอดฯองค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์แจกจ่ายเมล็ด-ท่อนพันธุ์​พืชอาหารสัตว์ แก่เกษตรกร​และผู้สนใจโดยทั่วไป​ ณ​ บริเวณร.ร.บ้านซับบอน​ อำเภอบึงสามพัน​ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมสมาร์ทฟาร์มโคเนื้อ/SR​ Farm.​และโชคชัยยืนยงฟาร์ม/​เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน​ -  แนะนำด้านการเลี้ยงการจัดการฟาร์ม​ ซึ่งฟาร์มอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบึงสามพัน​ จังหวัดเพชรบูรณ์​

วันที่​ 12 ก.พ.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ /สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่งและหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯจังหวัดเพชรบูรณ์​ ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ"การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา​ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จำนวน​ 300 ราย​ ณ​ หอประชุมอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์​ และยังได้ติดตามดูงาน/ให้คำแนะนำการจัดการฟาร์มภายในศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อของอำเภอชนแดน