วันที่​ 6​ มิ.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ร่วมหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
** เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน/ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม​ จำนวน​ 50​ ราย​ ณ​ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน​ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​
**ติดตามการปฏิบัติงานของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ข้าวโพดช็อปต้นพร้อมฝักหมัก)​ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

วันที่​ 23​ พ.ค.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์//ร่วมหน่วยงานกิจกรรมเพื่อสังคมเครือเบทาโกร.(CSR)​ นำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลศิลาทิพย์(กลุ่มฯแพะ-แกะ)​อำเภอชัยบาดาล​ จังหวัดลพบุรีเดินทางมาศึกษาดูงาน​ กิจกรรมด้านอาหารสัตว์และการจัดการเลี้ยงสัตว์
** พืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงแพะ-แกะ
** การจัดการด้านอาหารสัตว์​(TMR)​ เพื่อใช้เลี้ยงแพะ-แกะ
** การทำอาหารอัดเม็ดจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่น​ มันสำปะหลัง/กระถิน​ เพื่อใช้เลี้ยงแพะแกะ
-​ กิจกรรมด้านการเลี้ยงสัตว์
** ศึกษาดูงานการเลี้ยงแพะ-แกะที่ฟาร์มเกษตรกร​ อำเภอเมือง​ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์/ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ จังหวัดเพชรบูรณ์/ท้องถิ่น-ท้อง​ที่อำเภอวิเชียรบุรี/ร่วมในกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ จังหวัดเพชรบูรณ์​ ปีงบประมาณ​ 2562​ (ครั้งที่​ 3) ** เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ​ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก​
** เป็นการบูรณาการความร่วมมือและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ฯ
** มีเกษตรกรเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้จำนวน​ 400​ ราย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ นายสืบศักดิ์​ เอี่ยมวิจารณ์​ เป็นประธานในพิธีฯ
** ร่วมจัดบูธนิทรรศการ​/ องค์ความรู้ด้านอาหารสัตว์​และให้บริการท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์แก่เกษตรกร
ณ​ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาสามัคคี​ ตำบลโคกปรง​ อำเภอวิเชียรบุรี​ จังหวัดเพชรบูรณ์//

วันที่​ 17​ พ.ค.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์//ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานเกษตรจังหวัด​ ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field.day)​และบริการ​ เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่/โครงการศูนย์เรียนรู้​ ศพก.ปี​ 62​ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม​ ฝึกอบรม-เรียนรู้ตามฐานต่างๆ​ จำนวน​ 200​ ราย
โดยมีนายอำเภอบึงสามพัน​เป็นประธานในพิธี ณ​ ศูนย์เรียนรู้​ ศพก.เครือข่าย​ ตำบลกันจุ​ อำเภอบึงสามพัน​ จังหวัดเพชรบูรณ์//

30 เม.ย.62  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้นำส่งเสบียงสัตว์แห้งให้กับคลังเบียงสัตว์ประจำตำบลนาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยมีสมาชิกกลุ่มคลังเสบียงสัตว์และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอศรีเทพ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย