วันที่​ 10 ตุลาคม​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาการเกษตรรายสินค้า(ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)​ร่วมภาครัฐ/เอกชนและกลุ่มเกษตรกร​ฯ​ โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยทางการเกษตร(สวก.)​/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ /กรมวิชาการเกษตร
** เพื่อทำการศึกษาทบทวนผลงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์​ ว่าการวิจัยด้านใดบ้างที่เหมาะสมกับภาวะการปัจจุบันและรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต​ ดำเนินการภาคการเกษตรให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป
** การประชุมสัมมนา ณ​ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์​ อำเภอตากฟ้า​ จังหวัดนครสวรรค์/โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวน​ 100​ นาย

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ต้นพืช, พื้นหญ้า, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน