ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

 

วันที่​ 25​ ก.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/ภาคีเครือข่าย​ ชมรมฯ/สถานศึกษา​ /ตลอดทั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ​จังหวัดเพชรบูรณ์  ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ​ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มเกษตรกรฯ/เกษตรกรเข้าร่วมประชุมตามโครงการฯจำนวน​ 350 คน​ ณ​ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์