ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

 

วันที่​ 23​ ก.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  เข้าร่วมกิจกรรม​ kick​ off​ งานจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร​ ผู้ประสบภัย​ ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด​ ณ​ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรอำเภอลับแล​ โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมทำพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อส่งมอบแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯตำบล​น้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด​ จังหวัดอุตรดิตถ์​  กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือจำนวน​ 62​ ราย​ /หญ้าอาหารสัตว์ฯจำนวน 5,000​ ก.ก.