ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

วันที่​ 23​ ก.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ /สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์  เข้าร่วมกิจกรรม​ kick​ off​ งานจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ฟื้นฟูครอบครัวเกษตรกร​ ผู้ประสบภัย​ ดูแลช่วยเหลือหลังน้ำลด​ ณ​ หอประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมทำพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน/มอบพันธุ์พืช-พันธุ์ปลาแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยฯอำเภอหล่มสัก, อำเภอเมือง​ จังหวัดเพชรบูรณ์