วันที่​ 6​ สิงหาคม​ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการ​ องค์ความรู้พืชตระกูลถั่ว/พืชอาหารสัตว์​ ใน"งานพืชวงศ์ถั่วกู้วิกฤตการเกษตรไทย" (พืชวงศ์ถั่วแห่งชาติครั้งที่​ 7)​ ณ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ จังหวัดพิษณุโลก​ ในนามกรมปศุสัตว์