วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายอภินันท์ จินพละ เจ้าหน้าที่สัตวบาลอาวุโส ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายวสัน รุจิมิตร นายช่างเครื่องกล ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา เข้าเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวต้นข้าวโพดพร้อมฝักจำหน่าย