วันที่​ 6​ มิ.ย.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ร่วมหน่วยงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
** เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน/ โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม​ จำนวน​ 50​ ราย​ ณ​ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน​ ตำบลนายม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​
**ติดตามการปฏิบัติงานของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์(ข้าวโพดช็อปต้นพร้อมฝักหมัก)​ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​ จังหวัดเพชรบูรณ์