วันที่ 13 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ ได้ร่วมออกหน่วย "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแนะนำและให้ความรู้ด้านอาหารสัตว์ วิธีการปลูกพืชอาหารสัตว์พร้อมทั้งแจกท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ให้เกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย