วันที่​ 8​ มี.ค.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ /สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์/สำนักงานเกษตรอำเภอ/ประธานศูนย์​ ศพก.​และเครือข่ายทั้ง​ 11​ อำเภอ​ ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ​ศพก.ระดับจังหวัด​ เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อน/การดำเนินงานแปลงใหญ่และเครือข่าย​ ศพก.​ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน​ และต่อยอดโครงการต่างๆในพื้นที่ต่อไป..ณ​ แปลงใหญ่ปลานิล​ ต.ห้วยสะแก​ อ.หนองไผ่​ จ.เพชรบูรณ์