วันที่​ 7 มีนาคม​ 2562​
ทีมงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์​ พร้อมคณะจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์​/ คณะติดตามงานโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา​ กรมส่งเสริมการเกษตร​ /ผู้จัดการฟาร์มโคนมบริษัทในเครือซีพี.ทั้ง​สองโครงการ​ / ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมักเพื่อใช้เลี้ยงโคนมที่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตำบลวังชมภู​ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์​ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางการผลิตข้าวโพดฉอบต้นพร้อมฝักหมักให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม
เพื่อที่จะนำไปเลี้ยงโคนม..ในฟาร์มบริษัทเครือซีพี. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน​อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป