การประดิษฐ์อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดหญ้า

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่