การปลูกถั่วอัลฟัลฟ่าโดยวิธีการปลูกแบบ Bare Root

 

 

 

โปรดดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่