..........การเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่