การผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งคุณภาพดี มีปัจจัยเกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การจัดการให้น้ำ-ปุ๋ย การตัด การอัดฟ่อน การเก็บรักษา ในปัจจุบันศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ ผลิตหญ้าแพงโกลาแห้งเป็นส่วนใหญ่ หญ้าแพงโกลา เป็นหญ้าที่มีลักษณะลำต้นเล็ก จำนวนต้นต่อตารางเมตรหนาแน่นมาก เหมาะสำหรับทำหญ้าแห้งได้ดี ในการตัดหญ้าผลิตหญ้าแห้งมีเครื่องตัดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์หลายแบบ ได้แก่ เครื่องตัดหญ้าแบบดรัมโมเวอร์  เครื่องตัดหญ้าแบบดิสโมเวอร์ เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละเครื่องมีลักษณะการใช้งานและประสิทธิภาพแตกต่างกัน สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคายใช้เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่เป็นเครื่องตัดหญ้าสำหรับผลิตหญ้าแห้ง เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 50 แรงม้าขึ้นไป เหมาะสำหรับตัดหญ้าในแปลงขนาดใหญ่ สามารถตัดหญ้าที่มีความหนาแน่นได้ดี ใช้งานได้ในเกือบทุกสภาพพื้นที่ ที่รถฟาร์มแทรกเตอร์เข้าปฏิบัติงานได้ ลักษณะใบตัดของเครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่ เป็นแท่งเหล็กสี่เหลี่ยมแบน ความหนาประมาณ 12 มิลลิเมตร จำนวน 2 ใบ ไม่มีความคมของใบตัด ลักษณะการทำงานใช้แรงเหวี่ยงหมุน ตีให้หญ้าหรือพืช ขาดและหลุดจากลำต้น