การส่งตัวอย่างเข้าห้องปฏิบัติการฯเพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารนั้น  โดยเฉพาะพืชอาหารสัตว์  ซึ่งเป็นตัวอย่างที่มีความชื้น  การรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ให้ได้เป็นอย่างดีนั้น  ตัวอย่างจะต้องผ่านขบวนที่ถูกต้อง โดยเฉพาะขั้นตอนการอบตัวอย่างนับว่าเป็นขบวนการเริ่มต้นที่สำคัญลำดับแรก  ซึ่งต้องทำให้ตัวอย่างแห้งเร็วในอุณหภูมิที่เหมาะสม และยังคงรักษาคุณค่าทางอาหารไว้  ซึ่งมีหลักการณ์และขั้นตอนดังนี้