ถั่วเวอราโนสไตโล หรือคาริบเบียนสไตโล หรือที่เรียกกันทั่วไปในประเทศไทยว่า “ถั่วฮามาต้า” เป็นพืชพื้นเมืองของหมู่เกาะอินเดียตะวันตก อเมริกากลางและอเมริกาใต้นำเข้ามาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น(บุญตา,2526)

ถั่วฮามาต้าเป็นถั่วอายุ ๒-๓ ปี ลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยตั้งตรงในดินที่อุดมสมบูรณ์ต้นโตเต็มที่สูงประมาณ ๕๐ - ๖๐ เชนติเมตร แตกกิ่งก้านแผ่คลุมพื้นที่กว้าง ใบเป็นใบรวมประกอบด้วย ๓ ใบย่อยรูปร่างคล้ายหอกค่อนข้างยาวแต่แคบปลายใบเรียวแหลม ไม่มีขนปลกคลุม ดอกมีสีเหลือง ช่อดอกประกอบด้วยดอก ๘ - ๑๔ ดอก อยู่รวมที่ปลายกิ่งออกดอกได้ทั้งปีแต่ช่วงที่ออกดอกมากที่สุดอยู่ในเดือนกันยายน ถั่วฮมาต้าติดเมล็ดได้ดีเมล็ดจะอยู่ในฝักๆละ ๑ เมล็ด โดยเมล็ดมี ๒ ลักษณะส่วนใหญ่เป็นเมล็ดฝักบนที่มีเปลือกหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลเข้มตรงปลายเป็นขอโค้งงอและส่วนน้อยเป็นเมล็ดฝักล่างมีเปลือกหุ้มสีขาวมีขนและไม่มีขอ ถั่วฮมาต้าเจริญเติบโตได้ในดินหลายชนิดตั้งแต่ดินทรายจนถึงดินรวนปนดินเหนียว แต่เจริญเติบโตได้ในดินเหนียวจัดไม่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังมีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้งได้ดีสามารถปลูกในพื้นที่มีฝนเฉลี่ยต่อปีตั้งแต่ ๖๐๐ - ๑๒๐๐ มิลิเมตร ทนต่อการเหยียบย้ำของสัตว์ ทนต่อโรคแอนแทร็กโนสได้ดีและมีคุณค่าด้านอาหารสัตว์อยู่ในเกณฑ์ดี

          สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดตระหนักถึงความสำคัญของการผิตเมล็ดพันธุ์ขยายเพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ปี ๒๕๕๘ ซึ่งถั่วฮามาต้าก็เป็นพืชอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดได้รับนโยบายในการผลิตในชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายในพื้นที่ ๑๖ ไร่  เพื่อให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดของคณะตรวจแปลงสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ดจึงได้ดำเนินการจัดซื้อผ้าตาข่ายไนล่อนจำนวนมาก เพื่อใช้ปูตาข่ายรองพื้นของถั่วฮามาต้าชั้นพันธุ์ต่างๆที่ได้รับมอบเพื่อประหยัดแรงงานในการจัดเก็บผ้าตาข่ายไนล่อน สถานีฯร้อยเอ็ด จึงจัดทำเครื่องม้วนเก็บผ้าตาข่ายโดยใช้เครื่องม้วน จำนวน ๑ เครื่อง