พิมพ์

              การทำเสบียงแห้งเป็นวิธีการถนอมหญ้าหรือถั่วด้วยวิธีการตากให้แห้ง  เป็นวิธีการที่นิยมวิธีหนึ่ง  โดยมากกระบวนการผลิตจะใช้เครื่องจักรการเกษตรขนาดใหญ่พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ในการผลิต  เหมาะกับการผลิตอาหารหยาบคุณภาพปานกลาง  แปลงผลิตขนาดใหญ่ใช้เลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  เครื่องมือทางการเกษตรมีขนาดใหญ่นี้การสูญเสียยังมีมากอยู่โดยเฉพาะกระบวนการอัด  ยังไม่เหมาะกับการผลิตอาหารหยาบคุณภาพดีที่ผลิตในแปลงขนาดเล็กและได้ผลผลิตน้อย  โดยเฉพาะถั่วพืชอาหารสัตว์ซึ่งเป็นอาหารหยาบชั้นดี และเมื่อนำมาทำแห้งใบจะร่วงจำนวนมากจะทำให้เกิดการสูญเสีย  ถ้าอัดฟ่อนด้วยเครื่องขนาดใหญ่