ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ได้ทางโทรศัพท์: 056-405-056 , 086-409-9326,  FAX 056-426-521

ทางไปรษณีย์: เลขที่ 377 หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

e-mail address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.