ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>ที่นี่