..ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นถั่วแระญี่ปุ่นหมัก ให้แก่เกษตรกร ต.ไพรนกยูง เพื่อเป็นเสบียงสัตว์ให้แก่โคนมในช่วงขาดแคลน

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 7 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร >>>>ที่นี่