ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง : ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52190

พิกัด GPS 18.3369620320811, 99.2902052735493

หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร : 054-830197

พื้นที่รับผิดชอบ : ลำปาง เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

สถานีฯ เครือข่าย : สถานีพัฒนาอาหารสัตว์แพร่