นายเทอดศักดิ์ จันทร์เทศ

รก.ผู้อำนวยการศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์