พิมพ์

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นายจรัญ ใจลังกา

200 ม.7 บ้านโป่งน้ำตก ต.บ้านดู่ จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์-โทรสาร.053-602 665  E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.