ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี

 

 

  โทร.081-852-6469 (เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ในจุดอับสัญญานโทรศัพท์ โปรดใช้เบอร์โทรสำนักงานด้านล่าง)

บ้านท่าข้ามสุด ม.4 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180

ละติจูด 14.832304  ลองติจูด 98.662194

โทรศัพท์ 034-683 446 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Map แผนที่